ANASAYFA » S » ZIHINSEL ENGELLILER DESTEK EGITIMI

ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİMİ

ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Ayrıca Eğitim, bireylerin toplumun normlarını, standartlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek ve diğer davranış biçimleri geliştirdiği süreçlerin tamamı Eğitim aracılığıyla edinilir. tüm bireyler gibi zihinsel yetersizliği olan bireylerin de aynı aşamalardan geçmeleri söz konusudur. Ancak zihinsel yetersizliği olan bireylerin tüm bu aşamalarda yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçtiği bilinmektedir.

Özel Eğitime gereksinimi olan bireylerin Eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ÖZEL olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş Eğitim Programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen Eğitim Özel Eğitimdir.

Özel Eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve Eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ÖZEL Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek Eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen Özel Eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Program, ilkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin destek Eğitim Programının hazırlanmasında 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun'un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

Tümü